Skip to main content

Fra ide, til en kørende hjemmeside

Det er vores klare erfaring at hjemmesiders grafiske kvalitet ofte forfalder stille og roligt, så snart kunden overtager hjemmesiden. Derfor har vi udviklet et hjemmesidekoncept, der sikrer at det grafiske arbejde altid udføres af professionelle. Læs mere om alt det du får med i den månedlige pris nederst på siden.

Du sender simpelthen din hjemmesides tekst og billeder til os, og så sætter vi dem op på hjemmesiden med professionel typografi - det kalder vi Hjemmeside uden Hovedpine

Vi kan også tage hjemmesidekonceptet videre og simpelthen stå for hele tekstforfatningen samt valg og redigering af billeder og grafik eller fx at finde egnede billeder til den tekst du sender